Karkosik od końca lat 70. prowadził w Czernikowie (wsi koło Torunia, z której pochodzi) bar, później zaś fabrykę napojów. W 1989 rozpoczął produkcję przewodów i kabli. Działalność tę prowadzi nadal jako osoba fizyczna pod szyldem KARO – Roman Karkosik. By pozyskiwać potrzebny surowiec (metale kolorowe) otworzył sieć punktów skupu złomu. W 1991 rozpoczął działalność na rynku tworzyw sztucznych, produkując butelki typu PET do napojów.

Od 1993 roku inwestuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dzisiaj Roman Karkosik posiada 57 proc. akcji giełdowego Boryszewa, stojącego na czele dużej grupy przemysłowej (wg prognoz z końca roku, jej przychody w 2011 r. to 4,3 mld zł, a zysk netto 195 mln zł).

W 2005 r. Boryszew kupił od Skarbu Państwa akcje i przejął kontrolę nad giełdowym Impexmetalem, skupiającym spółki produkcyjne z branży metali kolorowych i handlu łożyskami, a w 2010 r. nad Grupą Maflow, producentem przewodów do klimatyzacji, wspomagania kierownicy oraz aktywnego zawieszenia dla motoryzacji.

Pod koniec roku 2006 Roman Karkosik zdecydował się zostać głównym udziałowcem KS Toruń Unibax S.A. i sponsorować toruński żużel. Drużyna od sezonu 2007 występuje pod nazwą Unibax Toruń.