Zmiany w zarządzie wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. Ponadto rozpoczęto proces rekrutacji członka zarządu d.s. finansowych – informuje spółka. Nowy skład zarządu oraz rady nadzorczej Murapol S.A. ma być pierwszym etapem w procesie przygotowania spółki do procesu IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Michał Sapota, dotychczasowy prezes zarządu Murapol S.A. wejdzie w skład rady nadzorczej Murapol S.A. Nikodem Iskra obejmie z kolei stanowisko prezesa zarządu spółki Murapol S.A., w której dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa zarządu – czytamy w komunikacie spółki.

Nikodem Iskra jest związany z Grupą Murapol od 10 lat. W pierwszych latach zajmował stanowisko szefa pionu prawnego i prokurenta. W 2013 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Murapol S.A. Od 2016 r. pełni także funkcję wiceprezesa zarządu Abadon Real Estate S.A. Od 2017 roku zasiada także w radzie nadzorczej Instal Lublin Sp. z o.o. Od sierpnia do października 2017 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Awbud S.A. spółki notowanej na GPW w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Iwona Sroka

Iwona Sroka

źródło: Materiały Prasowe

Do zarządu Murapol S.A. dołączy też dr Iwona Sroka, która obejmie stanowisko członka zarządu spółki odpowiedzialnego za obszar komunikacji strategicznej i relacji inwestorskich. Sroka wcześniej weszła też do rady nadzorczej Skarbiec TFI, firmy należącej do Skarbiec Holding, nad którym od czerwca sprawuje władzę Murapol. Iwona Sroka w latach 2009-2017 była prezesem GK KDPW.

O możliwości wejścia Sroki do zarządu Murapolu informował wczoraj Dziennik Gazeta Prawna.

"Ciekawi mnie jak z perspektywy emitenta w praktyce wygląda polski rynek kapitałowy - za chwilę tego właśnie doświadczę. W Murapol S.A powierzono mi zadania związane z procesem IPO oraz efektywną komunikacją grupy. Pragnę także podkreślić, że będąc jednocześnie w radzie nadzorczej Skarbiec TFI, którego Murapol jest mniejszościowym akcjonariuszem, będę stała na straży właściwych relacji korporacyjnych i profesjonalizmu" - powiedziała Sroka.

Do składu rady nadzorczej wszedł też Artur Ryba, absolwent AGH w Katowicach, finansista, w ostatnich latach dyrektor d.s. inwestycji kapitałowych i strategii w grupie kapitałowej Farmacol S.A. – informuje spółka.

Obecnie akcjonariuszami Murapol S.A. są, bezpośrednio i pośrednio, osoby fizyczne, tj. Michał Dziuda, Wiesław Cholewa oraz Leszek Kołodziej, a także członkowie organów spółki: Michał Sapota i Nikodem Iskra.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach. Murapol zakontraktował sprzedaż 3 042 mieszkań w 2016 roku, co oznacza wzrost o blisko 27 proc. rok do roku.

Źródło: forsal.pl/ISBnews