Karaszewski jest absolwentem Wydziału Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Od 2011 r. do marca 2013 r. pełnił funkcję członka zarządu w spółce Zamek Giżycki. Od 2003 do 2011 r. pracował na stanowisku wiceprezesa Pref-Bud. W latach 1994–2008 sprawował funkcję prezesa Empebepe Holding.

Od 1992 do 1994 r. zajmował stanowisko dyrektora naczelnego w Mysłowickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Inżynieryjnego i Przemysłowego. W latach 1985–1990 pełnił funkcję zastępcy kierownika działu planowania i analiz ekonomicznych Kopalni Węgla Kamiennego „Kleofas” w Katowickim Gwarectwie Węglowym.