Jako członek zarządu będzie uczestniczył w podejmowaniu decyzji dotyczących działalności HP w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie.