Zostali nimi Lech Jaroń, Maciej Łaganowski i Paweł Markowski. Wejdą oni do składu rady nadzorczej VIII kadencji po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.