Jednocześnie udzielono prokury łącznej Jarosławowi Dąbrowskiemu i Stanisławowi Talaśce. Każdy z nich może reprezentować spółkę łącznie z członkiem zarządu.