Na początku lipca Skipietrow został zawieszony przez radę nadzorczą do końca września. Zgodnie ze statutem spółki rada nie może odwołać ani powołać prezesa, mogą to zrobić tylko akcjonariusze podczas walnego zgromadzenia.