Znany inwestor nabył je w 2008 r. już po upadku banku Lehman Brothers, ratując tym samym koncern przed bankructwem, za które odpowiadałby finansowy oddział firmy – GE Capital, który inwestował w nieruchomości. Za swoją szczodrość Buffet zostanie przez General Electric wynagrodzony hojną dywidendą. Koncern nie sprecyzował jej wysokości, ale wiadomo, że dla „mędrca z Omaha” wynosi ona 10 proc. w skali roku. Trzyletnia inwestycja w GE przyniosła mu więc ok. 900 mln dol., a do tego trzeba doliczyć jeszcze bonus w wysokości kolejnych 300 mln dol. W sumie więc Warren E. Buffet zarobił na uratowaniu GE przed bankructwem 1,2 mld dol.

oprac. pc