W tym samym dniu do składu rady powołani zostali: Jacek Obłękowski, Adrian Adamowicz i Tomasz Belka. Jacek Obłękowski jest także wiceprezesem zarządu PKO BP odpowiedzialnym za obszar rynku detalicznego. Tomasz Belka pełni funkcję dyrektora biura zarządzania aktywami i inwestycji w PKO BP. Obecny skład rady PKO TFI: Jakub Papierski – przewodniczący, oraz członkowie – Paweł Borys, Błażej Borzym, Jacek Obłękowski, Adrian Adamowicz i Tomasz Belka.