Nadal będzie pełnił obowiązki prezesa zarządu spółki zależnej – NTT Technology.