Funkcję tę będzie pełnić od 2 listopada pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.