Od 16 czerwca pełniącym obowiązki prezesa zarządu BOŚ będzie Bogusław Białowąs, podano także.

"W składu zarządu BOŚ powołanych zostało dotychczasowych dwoje Wiceprezesów: Anna Milewska oraz Dariusz Grylak. Z końcem dnia 6 czerwca 2017 wygasa dotychczasowa, IX kadencja Zarządu BOŚ, którym kierował przez ostanie 15 miesięcy dr Stanisław Kluza" - czytamy w komunikacie.

Stanisław Kluza stery zarządu BOŚ objął 23 marca 2016 r., na niecałe 15 miesięcy przed upływem jego statutowej, trzyletniej kadencji. Jak podkreślił bank, w tym czasie w BOŚ zostało przeprowadzonych szereg niezbędnych działań sanacyjnych prowadzących do odbudowy pozycji finansowej i rynkowej banku.

20 kwietnia 2016 r. BOŚ opublikował Ramową Strategię Rozwoju na lata 2016-2020. Do kluczowych kierunków ujętych w strategii należą: korekta modelu biznesowego Grupy, konieczność zapewnienia stabilnych źródeł finansowania, rozszerzanie aktywności w obszarze szeroko pojętej ochrony środowiska, a także zwiększanie zaangażowania na polu obsługi małych i średnich przedsiębiorstw.

"Jednym z istotniejszych wyzwań, przed jakimi stanął Bank w 2016 r. było pozyskanie kapitału. Emisja akcji serii U została sfinalizowana już w połowie minionego roku, a  kapitał zakładowy BOŚ wzrósł o 400 mln zł (z 228,7 mln zł do 628,7 mln zł)" - przypomniano w komunikacie.

Instytucja podała też, że na przestrzeni ostatnich 15 miesięcy BOŚ odbudowywał stabilność operacyjną w kluczowych obszarach.

"Wśród istotnych sukcesów zarządu banku należy wymienić restrukturyzację kosztów finansowania się BOŚ, w tym wykup euroobligacji o wartości 250 mln euro i zastąpienie ich o przeszło połowę tańszym pieniądzem pozyskiwanym na rynku depozytów złotowych. Doszło także do znacznego wzrostu wyniku odsetkowego Banku w ujęciu miesięcznym: z ok. 22 mln zł na przełomie I oraz II kwartału 2016 r., do ok. 33 mln zł w kolejnych miesiącach 2017 r. Warto podkreślić, że w ujęciu rocznym wynik odsetkowy został tym samym podniesiony o ponad 100 mln zł. To stanowi wyróżniający się rezultat na tle sektora w kontekście wielkości banku" - stwierdzono w komunikacie.

Podejmowane działania wpłynęły także pozytywnie na poprawę wyników w zakresie podstawowej działalności BOŚ., skutkując m.in. wzrostem marży odsetkowej z poziomu 1,3% w 2015 r. do 1,5% na koniec 2016 r. oraz do blisko 2% w pierwszych miesiącach 2017 r. Dodatkowo, dzięki działaniom w zakresie optymalizacji kosztów, BOŚ poprawił wskaźnik C/I z poziomu 84% w 2015 r. do 69% w 2016 r., podano też w materiale.

Ma koniec pierwszego kwartału 2017 r. Grupa BOŚ osiągnęła zysk netto w wysokości 20 mln zł, wobec straty 12,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)